Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

MP 16 Průsečík přímky s rovinou

Sestrojte průsečík přímky p = AB s rovinou ρ danou stopami. Polohu modrých bodů lze táhnutím myší měnit
Postup: 1-5: zadání 6. Použijeme půdorysně krycí přímka, průsečnice r promítací roviny přímky p a roviny ρ se v půdoryse překrývají r1 = p1. Nárys průsečnice r odvodíme pomocí půdorysného stopníků. Půdorysný stopník Pr má půdorys na stopě, nárys na základnici. 7. Nárysný stopník má půdorys na základnici. 8. Nárys průsečnice r = (Pr Nr) 9. Nárys průsečíku R = ρ p = r p 10. Na ordinále odvodíme půdorys.
Image