funk undersøger

Denne lille app kan nu bestemme lokalt maksimum og minimum for kontinuerte funktioner af en variabel. Samt viser koffienter for polynomer. Den kan den bestemme rødder til polynomier. Desuden kan den bestemme vendetangent og globale ekstrema. - Rødder er markeret med rødt på grafen, og fremgår i en tabel. - Ekstrema er markeret med sort, og fremgår i en sort tabel. -Du kan bestemme en funktionsværdi via en inputboks.
- Forslag til forbedring