schuifknop

schuifknop

Typ je als invoer a x² dan creëert GeoGebra een functie f met a als parameter, die in het algebravenster getoond wordt als een schuifknop. Versleep je de waarde van de schuifknop, dan verandert ook het voorschrift en de grafiek van f. Opmerking: De schuifknop verschijnt ook in het tekenvenster wanneer je links in het invoerveld van de schuifknop de bol aanklikt. Je kunt ook zelf schuifknoppen aanmaken om verschillende redenen.
  • Toolbar Image Selecteer in het knoppenvenster de knop Schuifknop en klik in het tekenvenster.
  • Vul in het dialoogvenster de minimumwaarde, de maximumwaarde en de toename in.
  • bevestig met OK.

voorbeeld: regelmatige veelhoek

  • Creëer twee punten A en B.
  • Creëer een schuifknop n van 3 tot 8 met toename 1.
  • Typ als invoer Veelhoek(A, B, n).
  • Versleep de schuifknop en kijk wat gebeurt.
De schuifknop laat toe verschillende figuren te tonen met één definitie. Andere mogelijkheden:
  • Je kunt de waarde van een schuifknop gebruiken als voorwaarde om objecten te tonen. Op die manier kan je b.v. een constructie opbouwen, al is de navigatiebar een elegantere oplossing.
  • Even goed kan je een schuifknop gebruiken om in de integraalrekening de ondersom te illustreren en hierin het aantal rechthoekjes te wijzigen met een schuifknop: Ondersom( Functie, Start x-waarde, Eind x-waarde, Aantal rechthoeken ).
  • Een volgend werkblad toont hoe je een schuifknop ook kunt gebruiken als dynamisch gegeven om dynamische constructies te creëren.