Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Taxi-distància punt-recta

Volem trobar la taxi-distància del punt A a la recta. Per tant , si calculem les taxi-distàncies de cada punt-cruïlla de la recta al punt A,la taxi-distància ue volem calcular serà la menor de totes aquestes taxi-distàncies. Si mous el punt A , els punts vermells sobre la recta et donaran la solució. També pots canviar amb els lliscadors la recta y = m x + n. Amb diferents rectes,podràs estudiar el que passa