Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Inverse matrix & toepassingen

Definitie inverse matrix

Stel A is een vierkante matrix met dim A= n x n

Oplossen van een 2 x 2 stelsel waarbij de vergelijkingen rechten voorstellen

Image