Cijeli brojevi - Zimske temperature

Tema:
Brojevi
Vježba zbrajanja i oduzimanja cijelih brojeva na primjeru promjena zimskih temperatura. Klikom na gumb Novi zadatak mijenja se početna temperatura. Ako želiš možeš samostalno birati povećanje ili smanjenje temperature (klikom na klizač Promjena). Pokušaj sakupiti što više bodova.