Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

functie met meervoudig voorschrift

Je kunt een functie met meervoudig voorschrift bepalen met slechts één Als-definitie. Merk op dat je in het basiscommando Als( Voorwaarde, dan, anders ) bijkomende voorwaarden niet moest nesten op de plaats van 'anders'. Binnen de haakjes kan je een definitie onbeperkt aanvullen met een reeks als-dan combinaties, telkens gescheiden door een komma. Voor het laatste voorschrift moet je geen deelbereik meer definiëren. In dit voorbeeld typ je: Als(x < 0, x + 2, x< 2, 2, x). Het algebra venster toont al deze verschillende deelvoorschriften overzichtelijk onder elkaar.