Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Unghi diedru

Def 1.  Figura geometrică formată de două semiplane, mărginite de aceeași dreaptă, se numește unghi diedru sau, mai scurt, diedru.
Definiția 2. Se numește unghi plan al unui unghi diedru unghiul determinat de intersecția fețelor diedrului cu un plan perpendicular pe muchia comună. Definiția 3. Măsura unui unghi diedru este egală cu măsura oricărui unghi plan al unghiului diedru.