Cercle goniomètric

Tema:
Cercle
1. Fes una taula amb les raons trigonomètriques dels angles 0°, 90°, 180°, 270° i 360° fent servir el cercle goniomètric de radi 1 i les coordenades del punt B'. 2. Fes una taula amb les raons trigonomètriques dels angles 30°, 45°i 60° fent servir el cercle goniomètric de radi 1 i les coordenades del punt B'. 3. Comprova aquests resultats amb les raons trigonomètriques que calcula el GeoGebra.
4. Calcula les raons trigonomètriques dels angles 120°, 135° , 150°, 210°, 225°, 240° , 300°, 315° i 330°. Quina relació existeix amb les calculades abans? 5. Calcula les raons trigonomètriques dels angles -30°, -85° , -111°, 450°, 720° i 813°. Explica com els has calculat. 6. Canvia els valors del radi del cercle i intenta justificar la definició de les raons trigonomètriques. 7. Quins valors poden tenir les raons trigonomètriques?