Gegevens in een frequentietabel

Onderwerp:
Statistiek

het tabelvenster als gegevenstabel

GeoGebra Suite heeft geen apart rekenblad, maar wel een tabelvenster. Dit venster kan je niet alleen gebruiken om functiewaardentabellen te tonen, maar ook als gegevenstabel voor statistiek en regressieanalyse. In dit werkblad leer je hoe je kunt werken met gegevens in een frequentietabel.

gegevens invoeren

  • Open het tabelvenster en typ de gegevens en hun bijhorende frequenties in twee kolommen.
  • De overeenkomende punten worden weergegeven in het tekenvenster. Via Zoom passend of verslepen van één of beide assen kan je zorgen dat alle punten zichtbaar zijn.
  • De gegevens in de kolommen worden intern opgeslagen als hulpobjecten. Met de optie Toon hulpobjecten geselecteerd zie je ze ook staan in het algebravenster. Het zijn twee lijsten met als namen x_1 en y_1, die verder in commando's kunt gebruiken

grafische voorstellingen en beschrijvende maten

  • Typ als invoer Boxplot(-2, 1, x_1, y_1, true) en creëer een boxplot 2 eenheden onder de x-as, met als hoogte 1, vanuit de lijsten x_1 en y_1, waarbij eventuele uitschieters getoond worden. Op het boxplot kan je meteen min, Q1, Me, Q3 en max aflezen.
  • Typ als invoer Staafdiagram(x_1, y_1) en creëer een staafdiagram vanuit de lijsten x_1 en y_1.
  • Met commando's als gemidd(x_1, y_1) en stafw(x_1, y_1) kan je bijkomende beschrijvende maten berekenen.
  • Gem = (gem,0) creëert een punt op de x-as dat het gemiddelde aanduidt.