Perfil d'un recorregut

Autor:
Bernat
Els perfils de les etapes ciclistes no s'ajusten a la realitat tot i que són prou descriptius de la dificultat que poden tenir. A les abscisses s'indiquen els kilòmetres recorreguts des del punt de sortida però no les distàncies entre dos punts sobre el pla que ens donarien els mapes. Actualment els navegadors permeten seguir el recorregut que estem fent encara que aquest tingui pujades i baixades perquè reben informació dels satèl·lits i situen la posició sobre el mapa. Alguns ja donen una visió en 3D que és la més real possible.
Image
En aquesta aplicació podreu veure la diferència entre un perfil com el de les etapes ciclistes o la realitat. Si us poseu a sobre d'una cel·la del full de càlcul podreu canviar les dades (els punts s'actualitzen si els movem a sobre del mapa). Cal que els punts es trobin a sobre d'una corba de nivell per saber-ne l'altura.
  • A la 1a columna tenim les altures que s'han de correspondre amb la posició de cada punt.
  • A la 2a columna es troben les coordenades dels punts numerats.
  • A la 3a columna estan les distàncies de cada punt al punt inicial.
  • A la 4a columna tenim les coordenades dels punts de la gràfica superior: (distància al punt inicial, altura).
  • A la 5a columna hi trobeu les coordenades dels punts de la vista 3D: (punt en el mapa, altura).
  • La 6a i 7a columna són els segments que estan dibuixats en la vista 3D.