Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran suuntavektori

Tutkimustehtävä: xy-tason suoran esitys vektoreiden avulla

Tutki suoran esitystä tasossa alla olevan appletin avulla. Voit siirtää suoran määrääviä punaisia pisteitä ja .

Suoran esitys vektorimuodossa

Suoran määrää kaksi pistettä ja . Jos määritellään suoran suuntavektori , suora voidaan esittää vektoreiden avulla kaikkien niiden pisteiden joukkona, joille pätee

jollain . Siis jokaiseen suoran pisteeseen päästään siirtymällä ensin origosta pisteeseen ja sitten jatkamalla vektorin suuntaan.

Tason suoran suuntavektori

xy-koordinaatistossa suuntavektori voidaan esittää kantavektoreiden ja avulla muodossa , missä kertoimet ja ilmaisevat siirtymiä x- ja y-akseleiden suuntaan. Tästä saadaan yhteys myös analyyttisessä geometriassa määritellyn kulmakertoimen kanssa ja suuntakulman kanssa: Suuntavektori voidaan esittää siis muodossa , paitsi pystysuoran suoran tapauksessa, jolloin ei ole määritelty. Tällöin suuntavektoriksi voidaan valita vaikka .