Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ćwiczenie Przesuwania funkcji o wektor [a,b]

Możesz zmieniać wzór funkcji f(x) wybierając inną wartość na suwaku d. Ustaw suwak a na 0, a następnie zmieniaj ustawienia suwaka b. Wybierz ten sam argument dla funkcji f(x) i g(x). Jakie są wartości obu funkcji dla tego argumentu?

Dokończ zdanie:

Dla każdego argumentu x funkcja g przyjmuje wartość równą:

Jak zmienia się położenie wykresu funkcji g, gdy suwak a ustawisz na 0, a zmienisz tylko ustawienia suwaka b?

Ustaw suwak b na wartość 0. Zmieniaj ustawienia suwaka a.

Jak zmienia się położenie wykresu funkcji g?

Dokończ zdanie.

Jeśli wykres funkcji f przesuniemy o wektor [a,0], to otrzymamy wykres funkcji: