Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Riemannkon

När vi beräknade integraler i två dimensioner var ursprunget en summering av "oändligt många" rektanglar. När det gäller volymen av rotationskroppar är ursprunget summering av cylindrar. Cylindervolymen beräknas  där r är radien och h är höjden i cylindern. I fallet med rotationskroppar kommer ju r att motsvaras av y-värdet och h av dx, och därför kommerintegralens utseende vara det som syns i bilden.