Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vectoriële vgl: rechte door P met richtingsvector R

vectoriële vergelijking

Elk punt P op een rechte door een punt P1 met richtingsvector kan je beschrijven door een uitdrukking van de vorm . De vergelijking is de vectoriële vergelijking van de rechte door P1 met richtingsvector .