Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

SOSO

Součet - součin

Červená - pevná sinusoida Modrá - sinusoida s plynule se měnícím fázovým posuvem vůči červené Fialová - jejich SOUČET Modrá - jejich SOUČIN (např. výkon střídavého proudu)