Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Rotacija

1.

1.Odredi rotiranu sliku točke F oko centra rotacije S za -120°

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2.

2. Odredi rotiranu sliku dužine BC oko centra rotacije S za +60°.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3.

3..Odredi rotiranu sliku trokuta ASF oko centra rotacije S za -240°

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4.

4.Odredi rotiranu sliku trapeza FCDE oko centra rotacije S za +120

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5.Rotiraj dužinu AB preko centra rotacije S za +90°, a točku C za -45° te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako)

6. Rotiraj trokut DEF oko centra rotacije S za +180° te napiši koordinate slika(objašnjavam u videu kako).