Površina četverokuta s cjelobrojnim koordinatama vrhova

Dan je četverokut s cjelobrojnim koordinatama vrhova. Neka je B = broj čvorova (točaka) na rubu lika, I = broj čvorova (točaka) unutar lika. Pomicanjem vrhova A, B, C i D oblikuj različite četverokute, te svaki puta odredi broj rubnih (B) i unutarnjih (I) čvorova, kao i površinu (P) lika.