E + TE

Onderwerp:
Optelling, Getallen
  • Versleep eerst de eenheden in het honderdveld naar onder om plaats te maken voor de tientallen van het tweede getal.
  • Versleep dan de tientallen van het tweede getal naar het honderdveld.
  • Vul daarna de eenheden in het honderdveld aan met de eenheden van het tweede getal.
  • Vul het resultaat in en Enter.