Web

Ugrađivanje Web stranice

U uređivaču Geogebrinog radnog lista, kliknite na + Dodaj element i odaberite Web s popisa postojećih elemenata radnog lista.
Image

Upute

  1. Upišite Naslov.
  2. Unesite URL web stranice koju želite ugraditi.
  3. Prilagodite visinu i širinu ugrađenog prozora i odaberite želite li da web stranica bude prikazana kao pop-up.
  4. Kliknite Gotovo kako bi zatvorili dijaloški okvir i ugradili web stranicu u vaš dinamički radni list.

Uređivanje ugrađene web stranice

Ako postavite pokazivač na ugrađenu web stranicu pojavit će se mogućnosti uređivanja. Odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti klikom na odgovarajuću ikonu.
  • Uredi: Otvorite uređivač web elementa i uredite naslov ili promijenite URL.
  • Kopiraj: Kopirajte web element ako ga želite ponovo koristiti u istom dinamičkom radnom listu.
  • Izbriši: Obrišite ugrađenu web stranicu iz vašeg dinamičkog radnog lista.
Napomena: Klikom na umetnuti web element također ga možete urediti . Kliknite Gotovo kako bi završili uređivanje web stranice, a zatim Spremi u gornjem desnom kutu da bi spremili promjene.