Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(10) Spieker center

Spieker center

The Spieker center of a triangle is the incenter of the medial triangle of the original triangle. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van Spieker

Teken in een driehoek een tweede driehoek door de middens van de drie zijden. Het punt van Spieker is het middelpunt van de ingeschreven cirkel van deze tweede cirkel. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.