Sustavi linearnih jednadžbi

1. Provjeri je li (2, -2) rješenje sustava 2x-3y=10 3x+4y+2=0

2. Riješi sustav i odaberi točno rješenje: x - 2y = -2 - x + 2y = 2

3. Riješi sustav i odaberi točno rješenje: x = 3y+12 - x +3y - 2 =0

4. Riješi sustav metodom suprotnih koeficijenata: x + y = 5 2x - y = 4

5. Riješi sustav metodom supstitucije: x - 2y = 5 2x - y =13

GeoGebra za provjeru rješenja