Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(11) Feuerbach center

Feuerbach center

The Feuerbach center of a triangle is the tangent point of the nine-points circle and the incircle of the triangle. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van Feuerbach

Het punt van Feuerbach is het raakpunt van de negenpunstscirkel van een driehoek en de ingeschreven cirkel. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.