Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Sammenligning af de tre grundlæggende funktionstyper

Forfatter
Caja Schmidt
Sammenligning af de tre grundlæggende funktionstyper: Lineær, eksponentiel og potensfunktion Træk i skyderne for at variere konstanterne a og b. Klik for at vælge hvilke graftyper, der skal vises.