Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'estel

1. DIBUIXA UN QUADRAT AL CEL, LI POTS POSAT UN SEGMENTS D'UN ALTRE COLOR ENTRE ELS VÈRTEX OPOSATS FENT UNA X. 2 EN UN VÈRTEX, POSA-LI UN SEGMENT LLARG, COM SI FOS LA CUA DE L'ESTEL 3. ARA ESTIRA, AMB LA EINA DE LA FLETXA, EL VÈRTEX QUE HAS DIBUIXAT LA CUA I VEURÀS QUE HAS DIBUIXAT UN ESTEL!