Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Actividades funcións proporcionalidade inversa

Páxina 108. Exercicio 1.

Páxina 108. Exercicio 2.

Páxina 115. Exercicio 21