Angles oposats pel vèrtex, complementaris i suplementaris

Tema:
Angles
Angles oposats pel vèrtex, angles complementaris, angles suplementaris.
 • Construcció que permet comprovar les relacions entre aquests tipus d'angles.
 • Moviment contolat de punts.
 • Quadres de text amb càlculs.
SUGGERIMENTS:
 1. Utilitzeu el moviment controlat de punts per repassar els conceptes de
  • angles oposats pel vèrtex
  • angles complementaris
  • angles suplementaris
 2. Mostreu els elements ocults per aprendre a fer punts controlats:
  • amb segments
  • amb arcs de circumferència
 3. Mostreu els quadres de text per aprendre a fer càlculs dinàmics.