Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Trigonometri - Enhedscirklen med tangens

Træk i det blå punkt på cirklens periferi og se hvad der sker med vinkel A's modstående og hosliggende kateter. Aflæs tangens til vinklen A ved forskellige gradtal. Fx 30°, 45°, 60°, 75° og 85°.