Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Veza kuta i prijeđenog puta

Povlačite točku u pozitivnom smjeru (obrnuto od kazaljke na satu). Dužina od ishodišta do točke s pozitivnim smjerom osi apscisa zatvara prikazani kut, a točka s točkom čini jedan kružni luk na danoj kružnici te je prikazana duljina tog kružnog luka. Povežite duljinu kružnog luka i kuta.