Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Odotusarvon luottamusväli, t-jakaumalla

Otoksesta laskettu keskiarvo riippuu siitä, mitkä arvot ovat tulleet valituksi otokseen. Otoksen keskiarvo on satunnaismuuttuja. Kun keskiarvon hajontaa laskettaessa käytetään otoksen hajontaa s, on käytettävä t-jakaumaa. Tässä havainnollistetaan miten luottamusväli lasketaan. Sen voi myös laskea Keskiarvon T-estimaatin avulla, Todennäköisyyslaskurin Tilastot -välilehdeltä.
Image