IFS med affina avbildningar

Författare/skapare:
Pontus Särs
I den här appen finns ett IFS (itererat funktionssystem) med upp till sex affina avbildningar samt en approximation av funktionssystemets unika attraktor (en fraktal). Antalet avbildningar och avbildningarnas form går att ändra. Attraktorns noggrannhet går att höja genom att öka antalet iterationer och upplösningen. OBS! Attraktorn räknas om för varje ändring så appen är relativt långsam. Det kan vara värt att sänka upplösningen och antalet iterationer medan man testar sig fram och öka den senare för att få en bättre bild.
Appen fungerar genom att beräkna de komplexa parametrarna a,b,c för avbildningarna så att Si avbildar kvadraten på parallegrammen för varje där m är antalet avbildningar. Sedan beräknar den en punkt som är väldigt nära attraktorn och itererar därefter mängden och . Fraktalen som visas är mängden där N är är antalet iterationer. Geogebra utför detta genom en icke-trivial kombination av Iterationslistor och Talföljder.