Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Mapa d'Olesa

L'objectiu d'aquesta tasca és conscienciar-nos de les distàncies que ens envolten. Primer de tot observarem el següent mapa d'Olesa on podeu identificar els diferents punts: - Vermell: L'institut (es diu institut) - Lila: La rotonda del Povill (es diu rotonda 2) - Lila: La rotonda de l'institut (es diu rotonda 1) - Taronja: L'estació de tren (es diu tren) - Verd: La plaça de l'oli (es diu oli) Si ens fixem en l'eix de coordenades (recta numèrica) veurem que de rotonda a rotonda hi ha 1000 metres o cosa que és el mateix, un quilòmetre.
Image

Activitat 1.1: Àrea del triangle

Quina distància hi ha de la plaça de l’oli a l’estació en línia recta? I per un camí real? Quants mestres t’estalviaries anant en línia recta? Utilitza el Geogebra per fer el càlcul. Fes les modificacions en el Geogebra de més abaix:

Activitat 1.2

Quina és l'àrea interior al triangle que es forma? I el perímetre? Escriu la resolució pas per pas. Pots utilitzar lletres normals. Per exemple: A = (b · a)/ 2 A = (2 · 3)/2 A = 6/2 = 3 metres quadrats.

Activitat 2: Distància de la rotonda 2 al tren

Quina seria la distància que t’estalviaries de caminar si sortissis des de la Rotonda 2 cap a l’estació en línia recta (travessant edificis pel mig!!)? Nota: Has de fer el mateix procediment que abans. Dibuixa tot en el full de Geogebra següent:

Activitat 3: Àrea de la plaça de l'oli

  1. Utilitza l’eina de polígon per marcar l’àrea que vols calcular. 
  2. Utilitza l’eina d'àrea per mesurar la seva àrea. Apunta-la al requadre.
  3. Amb l’eina de distància marca cada un dels costats del trapezi. 
  4. Amb la fórmula del trapezi: A = (b+B)·h / 2, calcula l’àrea de la plaça de l’oli i comprova que et dóna el mateix que al Geogebra. 
Consells: 
  • Fixat que el trapezi està girat!!
  • Recorda que l’angle per tal que sigui un trapezi de veritat les bases han de ser paral·leles. Intenta ser com més precís millor.

Activitat 4 - Distàncies

Mesura emprant el Geogebra la distància que hi ha des de cada un dels punts fins a l’institut. A quina distància es troba el punt més allunyat? I el més proper?  Quina és la distància de la rotonda 1 al nostre institut en cm? I en km?