Pytagoras setning om rettvinklet trekant

Bruk figuren og flytt på punkt A og B. Størrelsen på arealene a, b og c vil endre seg. a) Stemmer formelen med opplysningene om areal på kvadratene a og b (katet og katet 2) = areal av kvadratet c (hypotenus) b) Hvordan kan dette bevise Pytagaros setning om rettvinklet trekant?