Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Diagrama de Voronoi del mapa de Londres

Autor:
amart378
Hem vist que la majoria de morts per còlera es produïen al voltant d'una de les fonts de la ciutat. Aquí podràs editar el mapa del centre de Londres per fer el diagrama de Voronoi amb les fonts. 1. Marca amb punts les fonts d'aquest mapa. 2. Introdueix a la barra d'entrada la instrucció Voronoi amb els punts anteriors. Si només has marcat tres punts, la instrucció seria Voronoi(A,B,C). Si n'has marcat 5, Voronoi(A,B,C,D,E). I així successivament

Què pots observar amb aquest diagrama de Voronoi? Creus que aquesta eina hagués facilitat la feina a en John Snow?