Example ( HOT )

उदाहरण : 1

एका वर्गखोलीतील आयताकृती फरशीची लांबी 54 सेमी व रुंदी 45 सेमी आहे.  त्या वर्गखोलीचे क्षेत्रफळ 14.58 चौमी आहे तर त्या वर्गखोलीकरिता त्याच आकाराच्या किती फरशा लागतील ? उत्तर : फरशीची लांबी = l = 54 सेंमी = 0.54 मीटर             फरशीची रुंदी  = l = 45 सेमी = 0.45 मीटर                               एका फरशीचे क्षेत्रफळ  =  लांबी x रुंदी                                                                   =          0.54     x          0.45                                                                   =          0.243 मी2 लागणाऱ्या एकूण फरशा          =                                                                                                                                                =                                                                           =          60        \  लागणाऱ्या  फरशांची संख्या 60. असेल

Example 2 :

अशोक चक्रातील दोन आऱ्यांमधील वर्तुळकंसाचे माप किती? उत्तर :                    वर्तुळकंसाचे माप   =                   =  150.

Example 3 :

3.   एका आरशासाठीच्या काचेची लांबी 4 फूट व रुंदी 1 फूट आहे. काचेच्या चारही कोपऱ्यात    फूट त्रिज्या घेऊन A, B, C, D या बिंदूतून कंस काढून काच कापली आहे. तर काचेच्या एका (मागील) बाजूस पारा लावण्यासाठी प्रति चौ. फूट 20 रुपये दराने किती खर्च येईल?
F
L
K
I
J
E
G
FH
A
B
D
C
G
उत्तर: A(EFGH)     =         EH       x  GH                         =          1          x  3.5                           =          3.5        चौ.फूट A(LABK)     =         AB      x AL                         =          0.5       x 0.25                          =          0.125        चौ.फूट A( IDCJ )      =          0.125        चौ.फूट कोपऱ्यातील एका भागाचे क्षेत्रफळ           =                x       pr2.                               =                                         =                                        =                                           =          0.049 चौ.फूट चार भागांचे क्षेत्रफळ    =          4  x  0.049                                     =          0.196 चौ.फूट किंवा 4 भागांचे मिळून एका वर्तुळाचे क्षेत्रफळ     =                                                     =       =                                                                                                  =          0.196 चौ.फूट एकूण क्षेत्रफळ                         =          A(EFGH) +  A(LABK) +  A(DCJI) + चारही कोपऱ्यांचे क्षेत्रफळ                                                 =          3.5 + 0.125 + 0.125 + 0.196                                                 =          3.946 चौ.फूट पारा लावण्याचा खर्च    =          3.946   x          20                                                 =          78.92 रुपये                                                 »          79 रुपये (अंदाजे)