El problema de la mediana i la bisectriu

Autor:
Roger

Enunciat

Dibuixa un triangle de costats de 4, 6 i 8 cm, aproximadament. Dibuixa la mediana (segment que uneix el punt mig d’un costat amb el vèrtex oposat) sobre el costat més llarg i calcula la seva longitud. A continuació, dibuixa de manera aproximada el segment que divideix l’angle format pels costats de 4 i 6 cm en dos angles iguals (bisectriu) i que acaba al costat de 8 cm. Calcula la seva longitud. Quin dels dos segments és més llarg?

Trobem el valor dels angles

Quina és la longitud de la mediana CE?

Quina és la longitud del segment CF