Masa i cijena

Izračunaj nabavnu cijenu prema normativu za bečki, pariški ili naravni odrezak. U zadatku se na slučajan način formira cijena i bira vrsta odreska. Izračunaj cijenu na dvije decimale (i zapiši s decimalnom točkom). Ako trebaš pomoć, klikni na polje Pomoć. Za svaki točan odgovor dobije se 1 bod. Pokušaj sakupiti što više bodova. Sretno!