Lineær vækst

Forfatter
cals_1
Sætningen om lineær vækst lyder: Hvis x får en tilvækst så får y en tilvækst . Ved at arbejde med denne animation får du en forståelse af, hvad man mener med ''tilvækst'' i x og y-værdier og hvad det egentlig er sætningen om lineær vækst siger.