Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Copy of Visualisering av linjära samband

Författare/skapare:
Linn Sparrenborg, linneapedagog
Detta är en visualisering av linjära sambandet y = kx + m (den räta linjens ekvation). Drag i reglagen för antingen k-värdet eller m-värdet för att undersöka hur grafen förändras och hur formeln ser ut.
1a) Dra reglaget för k-värdet åt höger. Hur förändras värdet? b) Hur förändras grafen? 2a) Dra samma reglage men nu åt vänster. Hur förändras värdet? b) Hur förändras grafen? 3a) Dra reglaget för m-värdet åt höger. Hur förändras värdet? b) Hur förändras grafen? 4a) Dra reglaget för m-värdet åt vänster. Hur förändras värdet? b) Hur förändras grafen? 5a) Sammanfatta vad k-värdet i formeln betyder för grafen. b) Sammanfatta vad m-värdet i formeln betyder för grafen.