Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

PuntEn(poliedre)

Una versió bàsica per un cub amb un vèrtex a l'origen i un altre a sobre de l'eix d'abscisses positiu però d'aresta dimensionable. No s'ha pogut crear l'eina però l'aplicació serveix com a base.
La versió més general amb un cub dinàmic en tots els sentits.
I també l'icosaedre. El procediment és aplicable a qualsevol poliedre.