Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

La piazza San Pietro

La Piazza San Pietro en Roma, té planta d'el·lipse? Comprova-ho!

Centres d'Atenció Primària

Aquí teniu un mapa d'una part de Barcelona on es veu la localització dels CAP. Feu servir els diagrames de Voronoi per estudiar les respectives zones d'influència. Creus que s'hauria de canviar la localització d'algun? Per fer-ho
  • Dibuixa un punt a sobre de cada CAP
  • Entra a la casella d'entrades el comandament Voronoi[ <Llista de punts> ] i selecciona tots els punts que han aparegut a la finestra algebraica i arrossega'ls a <Llista de punts>.
Observa i contesta la pregunta.