Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Колекція Геометричні перетворення на площині

Мета вивчення геометричних перетворень − ознайомити учнів / студентів з різними видами рухів, подібністю і гомотетією, їх властивостями; ввести загальне поняття про рівність і подібність фігур, показати застосування окремих видів перетворень [93, 291]. У процесі використання систем динамічної математики на етапі формування понять, дослідження властивостей переміщення, перетворення подібності особливу увагу звертатимемо на розвиток мотиваційно-творчої спрямованості особистості, творчого інтересу, потягу до пошуку нових даних, пізнавальної самостійності. Бібліотека електронних наочностей до посібника Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2019. – 444 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3315.
Колекція Геометричні перетворення на площині