Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Kopia av Rotationsvolym

Har kan du undersöka hur kurvor roterar kring x-axeln för att skapa rotationsvolymer. Du kan reglera integrationsgränserna a och b både med glidare och genom att dra i punkterna A och B i 2D-ritområdet. Genom att variera vinkeln alfa ser du hur rotationen sker. Du kan animera rotationen och även visa skivorna med en annan rotation. De små knapparna ab+ och ab- skiftar båda gränserna samtidigt för att du ska kunna manuellt göra samma demonstration med skivorna som animeringen gör - men med valfritt avstånd mellan a och b. Hoppet blir hela skillnaden mellan a och b.