Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Moviment de la Lluna

Es tracta de investigar quin és el moviment de la Lluna. Fes hipòtesis i comprova quin període de rotació (en relació al de translació) te la Lluna per poder explicar el següent fet: la Lluna sempre ens mostra una sola cara.