Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Unghi cu vârful în interiorul cercului

Pentru a realiza un unghi cu vârful în interiorul unui cerc, folosind Geogebra, urmăriți pașii:

1) Desenați un CERC cu raza de 3 unități de măsură: - Selectați pictograma Toolbar Image, apoi dați click pe sufrafața de lucru a ferestrei GeoGebra de mai jos și introduceți raza 3 în fereastra ce apare pe pagina principală. Ați realizat un cerc de centru A și rază 3. 2) Desenați patru PUNCTE (B, C, D și E) pe cercul de centru A, folosind pictograma Toolbar Image. 3) Trasați două DREPTE determinate de cele patru puncte, astfel încât acestea să fie concurente într-un punct aflat în interiorul cercului: - Faceți acest lucru selectând pictograma Toolbar Image, apoi selectați câte două dintre punctele de pe cerc. 4) Notați PUNCTUL DE INTERSECȚIE al celor două drepte: - selectați pictogramaToolbar Image, apoi selectați cele două drepte concurente. Veți constata apariția unui punct F. 5) Aflați MĂSURA UNGHIULUI determinat de cele două drepte: - selectați pictograma Toolbar Image, apoi un punct de pe o latură a unghiului, vârful, apoi un punct de pe cealaltă latură, în ordine inversă mersului acelor de ceasornic.

Modificați poziția punctelor aflate pe cerc.

Ce observați odată cu modificarea poziției punctelor?

Măsura unghiului cu vârful în interiorul cercului

Știm că măsura unghiului cu vârful în interiorul cercului este egală cu semisuma măsurilor arcelor determinate de laturile acestuia pe cerc. Pentru a verifica acest lucru cu ajutorul GeoGebra, mai întâi ne vom aminti că măsura unui arc de cerc este egală cu măsura unghiului la centru corespunzător acestuia. În fereastra GeoGebra, vom crea SECTOARELE CIRCULARE corespunzătoare arcelor determinate de laturile unghiului cu vârful în interiorul cercului: a) Selectați pictograma Toolbar Image b) Selectați centrul cercului (A), apoi capetele arcului de cerc, în ordine contrară sensului de mers ale acelor de ceasornic. c) Repetați pasul b) pentru arcul opus. d) Determinați măsurile unghiurilor la centru corespunzătoare sectoarelor circulare, ca la pasul 5).

Măsura unghiului cu vârful în interiorul cercului este egală cu semisuma măsurilor arcelor determinate de laturile acestuia pe cerc.

Verificați relația de mai sus folosind măsurile obținute în construcție.