Нөхөх даалгавар: Параллелограмм байгуулах

Зохиогч:
Tim Brzezinski
Сэдэв:
Геометр
Энд үзүүлсэн дөрвөн өнцөгт нь 4 оройтой. Орой бүр 2 координаттай (x, y). Даалгавар: Дараах өгүүлбэрүүд үнэн байхаар A, B, C, D цэгүүдийн байрлалыг өөрчлөөрэй (зөөгөөрэй). Үүнд:
  • Координатууд нь 0-ээс 9 хүртэлх бүхэл тоо байна
  • Давтагдсан координат байхгүй байна
  • Үүссэн дөрвөн өнцөгт нь параллелограмм байна
Тэмдэглэл: Хэрэв давтагдсан байгаа бол координатууд баруун талд харагдана.

Доор параллелограмм үүсгээрэй. Оройнууд давтагдсан координатгүй байгаа эсэхийг нягтлаарай!

Дөнгөж сая үүсгэсэн дөрвөн өнцөгтөө параллелограмм мөн гэдгийг дээрх апп дахь аль ч ГеоГебра хэрэгслийг ашиглан тодорхой, батлан харуулаарай. Үндэслэлээ бүрэн тайлбарлахаа мартуузай!

Доор параллелограмм үүсгээрэй. Оройнууд давтагдсан координатгүй байгаа эсэхийг нягтлаарай!

Дөнгөж сая үүсгэсэн дөрвөн өнцөгтөө параллелограмм мөн гэдгийг дээрх апп дахь аль ч ГеоГебра хэрэгслийг ашиглан тодорхой, батлан харуулаарай. Үндэслэлээ бүрэн тайлбарлахаа мартуузай!