การสร้างสื่อการเรียนการสอน Geogebra โดยอำนาจ ขอเหล็กกลาง